AKTUALNOŚCI

Proszę o wcześniejszą rejestrację wizyt pod numerem +48 532 353 926

 

Przyjmuje:  wtorek i czwartek 16:00-20:00

 

Od grudnia przyjmuję na ulicy Wolności 27C

PUBLIKACJE

Moje publikacje w recenzowanych czasopismach:

1. Severe A/H1N1 influenza in four pregnant women in Podkarpacie Province of Poland.

Skret-Magierło J, Florek A, Skret A, Piechota Z, Botiuk K, Pajak M, Kokot P.

Ginekol Pol. 2010 Mar;81(3):227-31. 

2. [Pathologies observed in barium enema examination in patients with gynecological disorders].

Kokot P, Rzymski P, Wilczak M, Szpakowska-Rzymska I, Sajdak S, Opala T.

Ginekol Pol. 2001 Aug;72(8):634-41. P

3. [Gynecologic endoscopy in the greater region of Poland during 1988-1998.

Rzymski P, Kokot P, Wilczak M, Spaczyński M. 

Ginekol Pol. 2001 Jul;72(7):547-53. Polish.